yn diweddar, mae siado yn defnyddio geiriau am "profiadau" yn fwy na geiriau am "credoau".

mae'n dod o sgwrs a @astral-actias ar tumblr yn cychwyn.

dysgriffiodd e realiti consensus a penodol: consensws yw beth pawb yn rhannu, rhywfath, a penodol yw beth pob person ei hun yn profiadau.
realiti consensws dod o canolig cyffredinol gyda pethau fel crefydd, lleoliad a diwylliant, meddyliau a teimladau... mae'n meddwl eich bod yn deall.
mae realiti penodol rhywun yn gallu, ond nid angen, cydweddu hyn. mae realitioedd penodol yn gallu ac yn aml gwrth-ddweud ei gilydd.

defnyddiwch i ni gêm fideo fel enghraifft.
mae pawb yn chwarae'r un gêm, ond gyda modau a chleientiaid gwahanol. mae un person yn gweld tylwyth teg yma, mae person arall yn gweld kami, ac mae person arall yn dal yn gweld dim byd o gwbl. ond nid neb yn anghywir am gêm: mae gêm yn cynnwys holl brofiadau croesebol, ac mae pawb mewn fersiwn gwahanol, ond yn dal croestorri a chyfarfod.
mae gêm heb creaduriaid gorwuchnaturiol yn bodoli cymaint ag un gyda nhw. nid profiad neb yw mwy cyflawn nag eraill.

fel hyn... mae'r gair "credu" yn ychydig yn wirion. nid hyn yn credu fel "nid prawf" neu "mae cleient un yn unig dangos y gwir."
am bawb ym mhob cleient, mae profiadau yn gwbl wir, nid jyst yn credu neu deimlad.
hyd yn oed os nad ydynt yn cydweddu gyda pobl eraill.
hyd yn oed os pobl eraill yn cael profiadau gwahanol, profiadau heb.
hyd yn oed os mae profiadiau yn tebyg, ond nid holl yr un.
nid neb yn gywir yn gyffredinol, ond nid neb yn anghywir am profiad personol chwaith.

rhannwr cenhinen bedr

ac hyn yn golygu...?

i aralleirio, nid hyn yw'r un peth fel "mae tylwyth teg yn bodoli yn sicr, ond nid person hyn yn gallu gweld."
ac hefyd nid yw'r un peth fel, "nid tylwyth teg yn bodoli o gwbl, ond mae person hyn yn credu ei gweld."

mae rhywun yn byw mewn mynyddoedd gwledig sy'n treulio amser holl yn ffermio cael realiti gwahanol i rywun yn byw mewn dinas gyda popeth yn jyst gyriad cyflym i ffwrdd.
ond nid ffermwr yn gallu dweud nid ceir yn bodoli am bobl eraill, jyst achos maen nhw'n bersonol byth gyrru.
ac nid person yn ddinas yn gallu dweud nid mynyddoedd yn bodoli am bobl eraill, jyst achos maen nhw'n bersonol yn byw pell iawn.
nid teg yn dweud a ffermwr "credu" yn mynyddoedd, neu berson yn ddinas "credu" yn ceir. mae'n wirion, mae rhain yn rhannau diamheuol yn eu realitioedd. nid realiti cyfrannol yn rhan bwysicaf yma.

mae peth pwysig yn deall yma yw paid â cheisio egluro realitioedd pobl eraill, hyd yn oed os jyst i'w hun.
rhannwr cenhinen bedr

y ffordd tylwyth teg

yn byd bod siado yn ei brofi, mae tylwyth teg yn bodoli - ac dych chi'n gallu dod o hyd unrhyw le, achos caethon tylwyth teg eu geni o, ac yn aml amddiffyn, rhannau o natur. waeth beth yw bodau dynol yn meddwl, mae natur yn pob man. gwynt, dŵr, pydredd, marwolaeth.
ond nid ydynt dylwyth teg eraill eu hunain yn cael profiad hyn. nid nhw'n bodoli i amddiffyn, neu efallai nid dod o blaned daear.

nid ni'n gywir amdanyn nhw - maen nhw'n bywyd heb pwrpas daearol. ac nid nhw'n gywir amdanon ni - mae ein cwrt yn gwneud.
hefyd nid ni'n dilyn yr un rheolau. mae rhain yn cael eu siapio gan realitioedd unigol fel gan cyfan tegryw. mae rhai rheolau yn gyffredin, ond mae bob amser o leiaf un person sy'n "torri."
er enghraifft. mae ein cwrt yn gallu celwydd - ond mae'n well gyda ni beidio, oni bai sefyllfa peryglus iawn. i ni, mae celwydd yn teimlo'n fel gostwng effaith a thalent yn ein ystrywiau.
ond. nid rhai yn gallu o gwbl. yn dal, nid neb yn anghywir. rhannwr cenhinen bedr

yr un-gwahanol

mae pobl rhai yn dweud, "efallai mae ni'n gweld yr un endid ac mae ni'n eu rhoi enw a rheolau gwahanol" - gyda popeth o ysbrydion llai i duwiau.
wrth gwrs nid yw amhosibl yn gyfan, ond mae siado yn casáu dyma mae pobl yn bob amser dweud. nid byd yn mor syml!

nid yw siado yn tiwn gyda byd kami neu eraill, ond byd tylwyth teg. maen nhw'n cydweddu rheolau dylwyth teg - wrth gwrs, nid holl yn llawn ac nid hyd yn oed holl yr un rheolau - ac os defnyddio rhywbeth o gwbl, defnyddio enw tylwyth teg.
ni fyddent nhw'n hapus os rhywun yn eu cyfeirio a thrin fel kami wrth anwybyddu eu realitioedd tylwyth teg.

mae siado yn teimlo'n rhyfedd am hyn, hefyd. fel mae pobl yn gweld pethau tebyg gan bedwar ban o byd a dweud "mwy neu lai yr un". mae hyn yn cychwyn dweud wrth pobl eraill "y gwir" am eu realitioedd - sy'n eto, cynnwys y rhai endidau eu hunain.
mae rhai endidau yn gwneud defnyddio enwau a rheolau gwahanol gyda pobl wahanol - am dda neu neu drwg - ond nid hyn yw'r gwir am bob un. rhannwr cenhinen bedr

yn byr:

mae pob person yn byw a diffinio realiti sy'n gallai, neu nid gallai, cydweddu eraill.
mae pob realiti penodol yn gallu gwrth-ddweud "consensws" hyn, yn ogystal a'i gilydd. hyd yn oed os tebyg ar wyneb.

i barchu ei gilydd, paid â cheisio egluro realitioedd eraill gyda ein hun. nid pobl yn jyst credu mewn bod yn tylwyth teg, draig, gwrthrych neu fel arall: mae rhain holl yn rhan mewn realiti maen nhw'n eu brofi.
ar yr un amser, rhaid i ni barchu os rhywun yn dweud eu nid yn profi tylwyth teg, draig, gwrthrych gyda enaidau neu fel arall.
profi, nid profi: mae'r ddau yn rhan gyfartal mewn byd. mae'r ddau yn y gwir, i bobl wahanol.

yn anad dim. byddwch yn garedig gyda'i gilydd.

nid profiadau a realitioedd un person yn gallu dweud dim byd am pobl eraill, syml.
nid angen deall neu profi'r un pethau i dal yn parchu.