nid hwn yn geirfa gyflawn, a diffiniadau siado nid yn wastad cydweddu gyda'r gwreiddiol. mae jyst defnyddiau ac esboniadau personol yma.

rhannwr cenhinen bedr

sylfaenol

newid:
 • newid dros dro yn ymddygiad, hunanganfyddiad, neu mwy sy'n gan noliddynaeth.
 • yn saesneg, mae gair cyfatebol yn shift.
 • neidwch i newidiadau am mwy.
  noliddyn, noliddynau, noliddynaeth:
 • profiadau ac hunaniaethau sydd ddim yn rhai dynol nodweddiadol.
 • mae hyn yn gallu cynnwys anifeiliaid, creaduriaid eraill, cymeriadau, gwrthrychau, a mwy.
 • yn saesneg, mae geiriau cyfatebol yn alterhuman ac alterhumanity.
 • rhanifail, rhanifeiliad, rhanifeilaeth:
 • rhywun gyda hunaniaeth, yn rhan, fel anifail neu creadur arall.
 • yn saesneg, mae geiriau cyfatebol yn therian a therianthropy.
 • system amryfal
 • llawer o bobl sy'n cyfran un corff.
 • neidwch i llusuogrwydd am mwy.
  rhannwr cenhinen bedr

  newidiadau

  newid corfforol: nid siado yn hunaniaethu gyda term hyn, jyst yma am grynodeb.
 • rhywun sy'n newid siĆ¢p corfforol fel blaidd-ddynion.
 • yn saesneg, mae gair cyfatebol yn physical shift. mae cymunedau rhain yn aml peryglus i pobl archolladwy.
 • newid meddyliol:
 • pan rhywun yn cael cymhellion neu nodweddion meddyliol arall gan noliddynaeth.
 • er enghraifft, mae noliddyn cath yn gallu blysio pysgod yn sydyn, neu teimlo'n angen llamu ar rhywbeth.
 • yn saesneg, mae gair cyfatebol yn mental shift.
 • newid rhith:
 • pan rhynwun yn teimlo'n aelodau neu nodweddion corff nad ydynt corfforol yno, fel adenydd neu cynffonnau. nid yw o reidrwydd yn dod gyda newid wyneb.
 • gyda terfynnau, rhai pobl yn gallu rheoli aelodau rhain neu teimlo'n synwyriadau bach.
 • yn saesneg, mae gair cyfatebol yn phantom shift.
 • newid somatig, seicosomatig:
 • newid gyda effeithiau ar corff - i mewn yn terfynnau dynol, felly, nid newid corfforol.
 • yn saesneg, mae geiriau cyfatebol yn somatic shift neu psychosomatic shift.
 • newid synhwyraidd:
 • math o newid somatig
 • newid sy'n teimlo'n fel synhwyrau yn dyfod annynol mwy.
 • nid cael gor-synhwyrau, ond yn amserau rhain, mae ymennydd yn prosesu a blaenoriaethu gwybodaeth synhwyraidd yn wahanol. pob i mewn yn terfynnau dynol, ond teimlo'n wahanol i arfer.
 • yn saesneg, mae gair cyfatebol yn sensory shift.
 • newid wyneb:
 • newid sy'n hunanddelwedd teimlo'n cydweddu gyda mien annynol, heb deimlo'n rhithaelodau o reidrwydd. nid newid corfforol, mwy fel map meddyliol.
 • mae hyn yn gallu cynnwys disgwyl gweld adlewyrchiad noliddyn, disgwyl pobl eraill gweld yn dull hwn, neu am moment teimlo'n cael galluoedd ac aelodau hwn.
 • yn wahanol i newid rhith, nid rheolaeth dros aelodau - rhain dim ond teimlad amwys.
 • yn saesneg, mae gair cyfatebol yn envisage shift neu self-image shift.
 • rhannwr cenhinen bedr

  lluosogrwydd

  penfaill, penfeillion:
 • rhywun sydd mewn system.
 • yn saesneg, mae gair cyfatebol yn headmate, systemmate ac eraill.